Základná škola s materskou školou Lokca 71

 

Navigácia

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Lokca 71
  Lokca 71
  029 51 Lokca
  IČO: 037813099
  DIČ: 2021678450
  Základná škola: IBAN SK90 5600 0000 0040 4080 4001
  Školská jedáleň: IBAN SK90 5600 0000 0040 4080 1003
 • 043/ 55 245 10, 0901 725 223 riaditeľka školy
  043/ 55 912 05 zástupkyňa riaditeľky školy
  043/ 55 245 11 učtáreň
  0948/ 550 126 ŠJ
  043/ 55 912 28 zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ

Mapa

Streda 24. 9. 2014
Počet návštev: 2671257

Narodeniny a meniny

Dnes (Streda 24.9.2014)
Peter Verníček (IV.A)
Ľuboš Dvoršťák (VII.B)
Ľuboš Kukla (V.A)
Zajtra (Štvrtok 25.9.2014)
Kristián Piták (predškolák)
Viktória Smolárová (IV.A)
Vladislav Čajka (VII.A)

Fotogaléria

Vitajte na stránkach našej školy

Ďakujeme, že si nájdete čas a prezriete si našu stránku! :)

Novinky

 • Pripravujeme: ukrajinský cirkus JACKO - 30.9.2014

  30. septembra 2014 k nám opäť po dvoch rokoch s novým programom zavíta ukrajinský cirkus Jacko. Vystúpenie sa uskutoční pre všetkých žiakov našej školy o 8. 30 v telocvični základne školy. Vstupné 1, 50 eura, 0, 50 centov dopláca každému žiakovi ZRPŠ (spolu 2 eurá). Už teraz sa tešíme na nezabudnuteľné zážitky s akrobatmi z Ukrajiny.

 • 23. 9. 2014

  19. septembra 2014 sa žiaci druhého stupňa zúčastnili účelového cvičenia, ktoré bolo zamerané na pohyb a pobyt v prírode, ochranu zdravia a prírody. Žiaci boli rozdelení do troch prúdov - I. - 5., 6. ročník, II. - 7., 9. ročník a tretí prúd - ôsmaci. Každý prúd plnil svoje ciele. Od začiatku až do konca nás sprevádzalo slniečko; aj ono prispelo k dobrej nálade a k tomu, že celé účelové cvičenie sa vydarilo. Do galérie Účelové cvičenie boli pridané fotografie.

 • 22. 9. 2014

  19.septembra žiaci 3. A,B a 4. A triedy absolvovali exkurziu so zameraním na vlastivedu, telesnú výchovu a turistiku. Navštívili obec Klin, kde videli sochy Krista (9 metrov vysoká, rozpätie rúk - 7 metrov, vážiaca 23 ton) a pápeža Jána Pavla II. s prekrásnym výhľadom na Oravskú priehradu a scenériu pohoria Západných Tatier. Exkurzia pokračovala návštevou kostola, kde nás pán farár Š. Mordel oboznámil s históriou kostola. Žiaci prežili pekné popoludnie, získali nové poznatky a spoznali jednu z najkrajších oblastí Slovenska. Do galérie Tretiaci a štvrtáci v Kline boli pridané fotografie.

 • Babia hora - turistický výstup žiakov 8. A,B

  Babia hora s nadmorskou výškou 1 725 m. n. m. je najvyššou dominantou Oravských Beskýd. Je opradená mnohými legendami. Niekomu pripomína ležiacu ženu, iní hovoria o starej "babe", ktorá tam kedysi zakopala poklad. Jej príroda ukrýva niekoľko vzácnych pokladov. Za jasného počasia sa nám z vrcholca naskytne nekonečný výhľad na najvyššie slovenské pohoria. Naši ôsmaci svoj výstup začali od Hviezdoslavovej horárne a pokračovali žltou turistickou značkou až na vrchol. Samotný vrch, ktorý naši poľskí susedia nazývajú Diablak, zdobí mohyla postavená na počesť Jána Pavla II. Pamätnú tabuľu zdobí pekný výrok: "Chcem privinúť celý slovenský národ k svojmu srdcu jedným veľkým objatím". Ďakujeme pg. doprovodu p. uč. Kolenovi, p. uč. Juríkovi a p. uč. Kázikovej, že našich ôsmakov v zdraví priviedli domov. :) Fotografie nájdete vo fotoalbume :)

 • ZBER TETRAPAKOV opäť začína!!!

  Milí žiaci, v tomto školskom roku opäť zbierame tetrapaky! Preberá ich pán učiteľ Kolena každý piatok ráno od 7:30 - 8:00. Žiaci, ktorí nazbierajú najviac tetrapakov, budú na konci školského roka odmenení.

 • BURZA inforácií stredných škôl pre žiakov 9. ročníka

  CPPPaP pozýva žiakov 9. ročníka a ich rodičov na Burzu informácií stredných škôl, ktorá sa uskutoční 17.09.2014 (t.j. streda) na Hviezdoslavovom námestí v Námestove. Stredné školy sa budú prezentovať formou stánkov od 11.00 hod. - 14.00 hod. Rodičia a žiaci môžu využiť aj individuálnu konzultáciu pri výbere strednej školy. Žiaci budú uvoľnení z vyučovania po druhej vyučovacej hodine. Na túto akciu žiakov sprevádzajú ich zákonní zástupcovia, ktorí zodpovedajú aj za ich bezpečnosť. V tomto školskom roku za účasť na burze žiak platí 1€, ako režijný poplatok pre CPPPaP Námestovo, ktoré je usporiadateľom  tejto akcie.

 • Nový školský rok

  Nový školský rok sme začali s novými vyučujúcimi. Sú to - Mgr. Tatiana Pitáková, vyučujúca anglického jazyka a slovenského jazyka, je triedna v 5.B triede, Mgr. Michal Jurík, ktorý vyučuje telesnú výchovu. Z materskej dovolenky sa vrátila Mgr. Lucia Kršková, pani učiteľka, ktorá vyučuje matematiku, fyziku, informatiku a je triedna v 5. A triede. Milí kolegovia, prajeme vám radosť z chvíľ strávených v škole, veľa optimizmu a pracovných úspechov. ZŠ Lokca v tomto školskom roku navštevuje 335 žiakov, z toho 180 chlapcov a 155 dievčat. Žiakov z Lokce je 250, z Vasiľova 41, z Ťapešova 38, z Beňadova 1, z Námestova 1, z Brezy 2 a z Vavrečky 1 žiak. Prvýkrát do školských lavíc zasadlo 25 prvákov. Medzi piatakov z Lokce prišlo 11 žiakov z Vasiľova a 11 žiakov z Ťapešova. Všetkým žiakom, učiteľom a zamestnancom školy v novom školskom roku prajeme zdravie, spokojnosť, radosť, veľa úspechov a pokoja.

 • 8. 9. 2014

  V tomto školskom roku sme sa zapojili do projektu „Blue Sky 2014“. Našou úlohou je chrániť prírodu, hovoriť o nej, zamyslieť sa nad svojím konaním v prírode. Bolo by pekné, keby sme si urobili chvíľku na to, aby by sme  napísali zoznam vecí, ktorým by  sme pomohli  životnému prostrediu.Vďaka tomuto projektu si zakúpime zaujímavé knihy do školskej knižnice. V súčasnej dobe dávame prednosť čítaniu, pretože čítaním sa rozvíja kreativita, fantázia, čitateľská zručnosť. Ak náš projekt bude úspešný, máme v pláne zorganizovať diskusiu „Našou úlohou je chrániť prírodu“. Okrem iného budeme aj vysádzať stromy okolo školského ihriska. Ako prvé lastovičky boli deviataci, ktorí vysádzali tuje v prednej časti areálu školy. Do galérie Blue Sky - projekt 2014 boli pridané fotografie.

 • 3. 9. 2014

  Do galérie Začiatok šk. roku 2014/2015 boli pridané fotografie.

 • Ľudské práva očami detí

  V školskom roku 2013/14 sa naša škola zúčastnila viacerých literárnych súťaží. Lenka Hnojčíková a Katarína Jančigová sa zapojili do celoslovenskej súťaže Ľudské práva očami detí. Za ich práce ZŠ dostala čestné uznanie za zapojenie do 2. ročníka tejto súťaže. (Pripravila Mgr. G. Krivulčíková)